Contacta'ns al 93 594 83 05 o [email protected]

Política de qualitat i medi ambient

A CATSERVEIS SXXI tenim com a objectiu principal proporcionar als nostres clients serveis segurs en què poder confiar, que donin compliment als seus requisits i satisfacin plenament les seves expectatives.

Som una empresa de Màrqueting telefònic especialitzada en els serveis BPO (business process outsourcing) i costumer experience management a través de canals de comunicació tant tradicionals com digitals.

Alhora ens comprometem a fer aquesta activitat de manera que contribueixi positivament al medi ambient, s'obtingui la protecció de l'entorn, dels seus clients i del públic en general, minimitzant els possibles impactes mediambientals. L'objectiu d'aquesta política és la consolidació d'aquesta realitat, millorant contínuament el compliment i reforçant la confiança dels nostres clients.

Per això, per a nosaltres Qualitat i protecció Medi Ambiental consisteix en:

  • Conèixer qui és el nostre client, quines són les seves expectatives i necessitats
  • Un servei sense errors i en el termini requerit
  • Identificar i Controlar la totalitat dels impactes ambientals que sorgeixin el desenvolupament de la nostra activitat.

A l'implantar un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient segons la norma UNE-EN ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 CATSERVEIS SXXI pretén potenciar la participació de tots, millorar contínuament els processos interns del sistema, proporcionant un servei excel·lent, augmentant la satisfacció del client i establint mesures per a la prevenció dels possibles impactes mediambientals, donant al seu torn compliment a tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres que l'organització subscrigui relacionats amb el medi ambient.

D'acord amb aquesta política establim uns Objectius de Qualitat i Medi Ambient a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau de compliment dels mateixos de manera que puguem mesurar la nostra millora contínua i l'acompliment dels nostres processos.

La Direcció de CATSERVEIS SXXI revisa periòdicament el Sistema de Gestió, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i eficàcia contínues. En aquesta revisió s'avaluen les oportunitats de millora del sistema i dels processos, i es detecten les necessitats d'efectuar canvis en el sistema de Qualitat i Medi Ambient, incloent la Política i els objectius.

La Direcció de CATSERVEIS SXXI reconeix que per al compliment d'aquests objectius és essencial la plena participació de tots els col·laboradors de l'empresa, unint el seu afany permanent a millorar el seu treball individual, el treball en equip i el compromís total amb els objectius generals de la nostra Empresa, respectant al Medi Ambient. Coherent amb la responsabilitat assumida, proporciona els recursos necessaris per al compliment d'aquesta política, incloent la seva distribució a les persones implicades i al públic en general.

 

Sant Cugat del Vallès, a 24 d'Abril de 2019

Direcció